(1)
Yamamoto, S. NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2016, 12, 14-16.