(1)
Hồ, T. T.; Nguyễn, T. H. L.; Hoàng, T. T. N.; Nguyễn, T. T. T.; Trần, V. N. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 30-38.