(1)
Phạm, T. T. N.; Bùi, T. N.; Huỳnh, P. T.; Phạm, T. O.; Lê, H. H. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 104-111.