(1)
Lê, T. H. G.; Lê, D. T.; Nguyễn, H. C.; Nguyễn, Đỗ V. A.; Phạm, M. P.; Bùi, T. N. ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 69-76.