(1)
Lê, T. T. H.; Nguyễn, B. H.; Đào, V. T.; Nguyễn, V. H. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN K, CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 50-56.