(1)
Le, T. H. G.; Lê, D. T.; Bùi, V. T.; Nguyễn, T. H. T.; Phạm, M. P.; Bùi, T. N. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 79-87.