(1)
Nguyễn, T. H.; Lê, H. D.; Ninh, T. N.; Phạm, T. D.; Phạm, N. K. VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 11-17.