(1)
Nguyễn, T. H. L.; Nguyễn, T. K. A.; Trần, M. A.; Đặng, K. A.; Phan, B. H.; Lê, H. T.; Nguyễn, T. T. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 70-78.