(1)
Lâm, K. K.; Bùi, N. G.; Phạm, T. T. T.; Dương, T. K. L.; Trần, Q. C. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 63-69.