(1)
Ung, M. A. T.; Châu, T. T. N.; Nguyễn, T. H. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT HÒA TAN TỪ MÍT THÁI BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 26-36.