(1)
Lưu, T. M. T.; Nguyễn, T. H. N.; Bùi, T. N. Ánh. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 14, 16-21.