(1)
Lê, L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 44-49.