(1)
Nguyen, T. T. T.; Tran, Q. B. DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 1-8.