[1]
Vũ, T.T., Lê, T.H.H., Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, T.G., Phạm, N.T., Nguyễn, T.T., Lê, T.T., Đinh, V.C., Nguyễn, Ánh N. và Trần, V.D. 2024. ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 2 (tháng 4 2024), 1-9. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/693.