[1]
Trần, Q.C., Lê , N.Q.T., Trần, P.Y.N., Đoàn, T.K.T., Lý, M.D. và Đỗ, N.M.A. 2024. TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 2 (tháng 4 2024), 23-29. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/690.