[1]
Như, V.N.H., Hậu, N.T.T., Lan, B.T.H. , Phương, T.T.H., Thúy, Đoàn T.B. và Hoa, N.H.N. 2024. ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 1 (tháng 2 2024), 61-68. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/687.