[1]
Hồ, T.T., Nguyễn, T.H.L. và Nguyễn, T.T.T. 2024. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 2 (tháng 4 2024), 37-45. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/683.