[1]
Vũ, T.T., Đỗ, T.L., Nguyễn, T.Q., Nguyễn, T.T.H., Trần, P.T.H. và Nguyễn, T.T. 2024. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 2 (tháng 4 2024), 46-52. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/681.