[1]
Hà, T.T., Lê, T.Q. và Nguyễn, Q.D. 2023. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 6 (tháng 12 2023), 50-57. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/679.