[1]
Hoàng, T.T., Phạm, T.D., Phạm, N.K. và Phạm, T.K.C. 2024. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 1 (tháng 1 2024), 27-35. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/676.