[1]
Nguyễn, Đức H. và Lê, T.P. 2023. TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 6 (tháng 12 2023), 42-49. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/674.