[1]
Hồ, T.T., Ninh, T.B.N. và Nguyễn, T.H.L. 2023. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 6 (tháng 11 2023), 10-19. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/652.