[1]
Nguyễn, T.T. và Nguyễn, Q.D. 2023. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 85-91. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/650.