[1]
Nguyễn, T.K.A., Lưu, T.M.T., Võ, T.T.A., Lê, T.M.A., Vũ, N.H. và Lê, T.H. 2023. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 48-53. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/649.