[1]
Trần, T.N., Phạm, N.K., Nguyễn, T.T.N., Lê, M.H. và Dương, T.A. 2023. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 62-69. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/633.