[1]
Trần, T.N., Phạm, N.K. và Lê, M.H. 2023. HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 6 (tháng 11 2023), 20-26. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/630.