[1]
Lê, M.H., Nguyễn, T.T.N., Trần, T.N., Lê, T.K.H. và Phạm, N.K. 2023. HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 78-84. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/623.