[1]
Lê, M.H., Phạm, N.K., Nguyễn, T.T.N. và Trần, T.N. 2023. HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 102-110. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/622.