[1]
Huỳnh , V.D., Phạm, T.H. và Nguyễn, H.C. 2016. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 72-78.