[1]
Nguyễn, T. Đan T., Phạm, V.P. và Trần, N.T. 2016. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 43-50.