[1]
Trần, Q.C., Đỗ, T.N.D. và Vũ, Q.H. 2016. CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 25-32.