[1]
Trần, T.M.H., Đỗ, T.N.D., Phan, N.T.B., Phạm, N.O. và Vũ, Q.H. 2016. CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 17-24.