[1]
Yamamoto, S. 2016. NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 14-16.