[1]
Hoàng, H.V., Kiều, M.P.A. và Lê, T.T.H. 2023. NHU CẦU TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 119-127. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/603.