[1]
Đỗ, T.N.D. 2016. CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 12, 4 (tháng 7 2016), 4-9.