[1]
Hồ, T.T., Nguyễn, T.H.L., Hoàng, T.T.N., Nguyễn, T.T.T. và Trần, V.N. 2023. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 30-38. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/552.