[1]
Trương, T.T.D. và Lê, T.T.H. 2023. THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 22-29. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/537.