[1]
Phan, Q.A., Nguyễn, T.H.L. và Phạm, Đức M. 2023. THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI CỦA BÀ MẸ ĐƯA CON ĐẾN PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ TIÊM CHỦNG, VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 11-21. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/502.