[1]
Lê, T.C., Lê, H.D. và Nguyễn, V.S. 2023. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 19, 4+5 (tháng 10 2023), 39-47. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/496.