[1]
Phạm, T.T.N., Bùi, T.N., Huỳnh, P.T., Phạm, T.O. và Lê, H.H. 2022. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 6 2022), 104-111. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/386.