[1]
Lê, T.H.G., Lê, D.T., Nguyễn, H.C., Nguyễn, Đỗ V.A., Phạm, M.P. và Bùi, T.N. 2024. ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 20, 1 (tháng 2 2024), 69-76. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/385.