[1]
Nguyễn, T.H., Lê, H.D., Ninh, T.N., Phạm, T.D. và Phạm, N.K. 2022. VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 12 2022), 11-17. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/376.