[1]
Nguyễn, T.H.L., Nguyễn, T.K.A., Trần, M.A., Đặng, K.A., Phan, B.H., Lê, H.T. và Nguyễn, T.T. 2022. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 12 2022), 70-78. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/375.