[1]
Phạm, T.O. và Nguyễn, T.T.T. 2022. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 10 2022), 120-126. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/340.