[1]
Lâm, K.K., Bùi, N.G., Phạm, T.T.T., Dương, T.K.L. và Trần, Q.C. 2022. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 12 2022), 63-69. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/334.