[1]
Ung, M.A.T., Châu, T.T.N. và Nguyễn, T.H. 2022. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT HÒA TAN TỪ MÍT THÁI BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 12 2022), 26-36. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/288.