[1]
Nguyễn, P.T. và Nguyễn, H.T. 2022. VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 11 2022), 1-10. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/287.