[1]
Nguyễn, A.V., Lưu, T.M.T. và Nguyễn , T.H.N. 2022. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG NUÔI CON NHỎ TẠI ĐIỆN BIÊN. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 14, 1 (tháng 8 2022), 67-74.