[1]
Lưu, T.M.T., Nguyễn, T.H.N. và Bùi, T.N. Ánh 2022. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 14, 1 (tháng 8 2022), 16-21.