[1]
Lê, L. 2022. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 3+4 (tháng 9 2022), 44-49. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/251.